SEITENBEREICHE


zur ifs Homepage.

ifs International - Dänemark

Institut for sociale tjenester (HS) - almennyttig Aps Vorarlberg - Østrig

Instituttet for sociale tjenester er en institution indenfor den frie velfærdspleje, hvor fagligt kvalificerede socialarbejdere, psykologer, ægteskabsradgovivere, handicaprådgivere, paedagoger, læger, psykoterapeuter, jurister og tolke af begge køn arbejder sammen. Instituttet for sociale tjenester er politisk uafhængig, ikke bundet af nogen religion og arbejder i alle landsdele i forbundslandet Vorarlberg i Østrig. Vort hovedsæde er i Röthis (tæt ved grænsen mellem Tyskland og Schweiz). ifs blev grundlagt for 40 år siden og gælder sam model for det sociale arbejde på regionalt plan. Instituttet for sociale tjenester tilbyder hjælp til mennesker sam har sociale problemer eller spærgsmæl. Vi udgiver ogsæ et tidsskrift, som udkommer regelmæssigt, med titlen "ifs Info". Dette tidsskrift kann bestilles.

Vi arbejder især med følgende emner:

 • Rågivning for voksne (især i skilsmissesituationer, psykosociale
 • belastninger etc.)
 • Arbejdsmæssig og social revalidering (handicapvejledning og- ledsagelse arbejdsunderstøttelse)
 • Familierådgivning og familieplanlægning
 • Rådgivning i opdragelses - og undervisningsspørgsmål
 • Rådgivning for udlændinge
 • Ungdomsrådgivning og streetwork-arbejde med unge tilhørende randgrupper
 • Rådgivning i spørgsmål vedrørende sekter
 • Rådgivning angæende vold
 • Anonyme nødleijligheder for kvinder og kriselejligheder, krisecenter Vorarlberg
 • Socialpædagogiske kollegielejligheder for unge mennesker og intensivprogram for unge.
 • Rådgivning for mennesker, som er blevet forgældede
 • Ornsorg for psykisk syge eller åndeligt handicappede personer (formynderskab og patientombudsmand)Forretningfærer
Dr. Stefan Allgäuer

Forretningsledelsens adresse
Institut for sociale tjenester
Interpark FOCUS 1
A-6832 Röthis
Tel.: ++43 5 1755 500
Fax: ++43 5 1755 9500
Email: ifs@ifs.at
Homepage: www.ifs.at


Schriftgröße