SEITENBEREICHE


zur ifs Homepage.

ifs International - Norwegen

INSTITUTT FOR SOSIALE TJENESTER (ifs) – ALLMENNYTTIG ORGANISASJON VORARLBERG - ØSTERRIKE

Institutt for sosiale tjenester tilbyr velferdstjenester hvor kvalifiserte sosialarbeidere, psykologer, ekteskapsrådgivere, handikapkonsulenter, veiledere, leger, psykoterapeuter, advokater og tolker arbeider sammen. Institutt for sosiale tjenester er politisk uavhengig, ikke-religiøst og aktivt i alle regioner i Vorarlberg i Østerrike. Hovedkontoret vårt ligger i Röthis (nær grensen til Tyskland og Sveits). ifs ble grunnlagt for 40 år siden og betraktes som en foregangsinstitusjon for sosialt arbeid på regionalt nivå. Institutt for sosiale tjenester hjelper mennesker med sosiale problemer eller spørsmål. Vi utgir også regelmessig et magasin, ifs Info, som man kan abonnere på.

Fokus for våre aktiviteter ligger på følgende områder:  

 • Rådgivning for voksne (spesielt ved separasjon, psykososialt stress, osv.) 
 • Profesjonell og sosial rehabilitering (rådgivning og støtte for handikappede, samt yrkesveiledning)
 • Familierådgivning og familieplanlegging
 • Vedledning i forhold til barneoppdragelse og utdanning
 • Rådgivning for utlendinger 
 • Ungdomsrådgivning og oppsøkende arbeid blant utsatte grupper
 • Rådgivning i forhold til religiøse sekter 
 • Rådgivning for voldsofre 
 • Anonymt husly for kvinner i nød samt krisesentre og et intervensjonssenter i Vorarlberg
 • Utdanningstilbud for voksne samt ungdomsprogrammer
 • Gjeldsrådgivning
 • Støtte og oppfølging av psykisk syke og mentalt forstyrrede mennesker (verge)


Adm.dir.

Dr. Stefan Allgäuer

Hovedkontor
Institut für Sozialdienste
Interpark FOCUS 1
A 6832 Röthis

Tlf.: ++43 5 1755 500
Faks: ++43 5 1755 9500

Epost: ifs@ifs.at

Hjemmeside: http://www.ifs.at.

 


Schriftgröße