SEITENBEREICHE


zur ifs Homepage.

ifs International - Schweden

Institutet för social service (ifs) - Ideel organisation Vorarlberg - Österrike

Institutet för social service är en organisation inom den fria socialvården, i vilken socialarbetare, psykologer, äktenskapsrådgivare, assistenter för handikappade, lärare, läkare, psykoterapeuter, jurister och tolkar arbetar tillsammans.
Institutet för social service är politiskt oberoende, kofessionellt obunden och aktivt verksam i alla regioner i Vorarlberg, Österrike. Vårt huvudkontor ligger i Röthis ( nära gränsen mot Tyskland och Schweiz). ifs grundades för 40 år sedan och gäller som modell för socialt arbete på regional nivå. Institutet för social service erbjuder hjälp till människor med frågor eller sociala problem. Vi ger även ut en tidskrift med titeln "ifs Info", vilken kan beställas.

Tyngdpunkten för vår verksamhet ligger inom följande områden:

 • Vuxenrådgivning ( speciellt vid skilsmässor, psykisk stress etc.)
 • Professionell och social rehabilitering (rådgivning och stöd för handikappade och att hjälpa dem att hitta jobb)
 • Familerådgivning och familjeplanering
 • Uppfostring och utbildningsrådgivning
 • Rådgivning till invandrare
 • Ungdomsrådgivning och arbete med ungdomar i riskzonen
 • Sektrådgivning
 • Rådgivning till våldsoffer
 • Skyddat boende för kvinnor i nöd
 • Socialpedagogiska undomshem och ungdomspogram
 • Rådgivning till skuldsatta personer
 • Stöd och vård till psykisk och mentalt sjuka ( juridisk rådgivning)Verkställande Direktör

Dr. Stefan Allgäuer

Huvudkontor
Institut für Sozialdienste
Interpark FOCUS 1
A-6832 Röthis

Oostenrijk

Tel.: ++43 5 1755 500
Fax: ++43 5 1755 9500
E-Mail: ifs@ifs.at
Homepage: www.ifs.at


Schriftgröße